ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ,ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
dot
dot
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ใต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์กัมพูชา
bulletทัวร์อินเดีย
bulletทัวร์เนปาล
bulletทัวร์ศรีลังกา
bulletทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี
bulletทัวร์ภูฎาน
bulletทัวร์ฑิเบต
dot
dot
bulletทัวร์ดูใบ
bulletทัวร์จอร์แดน
bulletทัวร์อียิปต์
bulletทัวร์ตุรกี
dot
dot
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
dot
dot
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัวร์ยุโรป
dot
dot
bulletทัวร์โคเอเซีย
bulletทัวร์แอฟริกา
dot
dot
bulletทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์แคนาดา
dot
dot
bulletทัวร์มัลดีฟส์
bulletทัวร์ 2 ประเทศ
bulletทัวร์กวางเจาแฟร์
dot
dot
bulletแพคเกจฮ่องกง
bulletแพคเกจสิงคโปร์
bulletแพ็คเกจมาเลเซีย
bulletแพคเกจศรีลังกา
bulletแพคเกจเคนย่า
dot
dot
bulletแพ็คเกจคู่รัก
bulletทัวร์ภาคอีสาน
bulletทัวร์ภาคเหนือ
bulletทัวร์ภาคใต้
dot
dot


  
Search In WWW Search In www.performance-tour.com


วีซ่ายุโรป

     กลุ่มประเทศที่ใช้ วีซ่า เซงเกน

    ประเทศเบลเยียม
    ประเทศฝรั่งเศส
    ประเทศอิตาลี
    ประเทศลักเซมเบิร์ก
    ประเทศเนเธอร์แลนด์
    ประเทศเดนมาร์ก
    ประเทศกรีซ
    ประเทศโปรตุเกส
    ประเทศสเปน
    ประเทศเยอรมนี
    ประเทศออสเตรีย
    ประเทศฟินแลนด์
    ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
    ประเทศสวีเดน
    ประเทศนอร์เวย์
    ประเทศไอซ์แลนด์
    ประเทศมอลตา
    สาธารณรัฐเช็ก
    ประเทศเอสโตเนีย
    ประเทศฮังการี
    ประเทศโปแลนด์
    ประเทศสโลวาเกีย
    ประเทศสโลวีเนีย
    ประเทศลัตเวีย
    ประเทศลิทัวเนีย
    ประเทศโมนาโก


เอกสารประกอบการขอวีซ่าเซงเกน (ยุโรป) (สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มสีแดงเลือดหมู)

1.             หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า ทั้งนี้จัดส่ง หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการอนุมัติการขอวีซ่าจาก สถานทูตฯ ของท่าน

2.             รูปถ่ายปัจจุบันสี ขนาด 2 นิ้วเท่านั้น จำนวน  2  ใบ พื้นรูปสีขาว เท่านั้น!!! หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม

(สถานทูตฯไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์ รูปที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)

3.             หลักฐานส่วนตัว - สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร

4.             หลักฐานการทำงาน-หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น), กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น), กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

5.             หลักฐานการเงิน-เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดปัจจุบันก่อนยื่นวีซ่าภายใน 15 วัน, หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) ในกรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากแบบประจำ และ สลิปเงินเดือนตัวจริงย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน

6.             กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่

7.             กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง (Passport)
ประเทศที่ต้องขอวีซ่า
ประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า
ซื้อทัวร์อย่างไร.....ไม่ให้โดนหลอก
airbus 380-เครื่องบิน 2 ชั้น
วีซ่าออสเตรเลีย
ชื่อสนามกอล์ฟที่มิชชั่นฮิลล์ article
ล่องแก่ง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

หน้าแรก I เกี่ยวกับเรา  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทัวร์ I การชำระเงิน l รูปภาพประทับใจ I Webboard I ติดต่อเรา

ทัวร์กอล์ฟ I ทัวร์ฮ่องกง  I ทัวร์เกาหลี ทัวร์พม่า I ทัวร์เวียดนาม I ทัวร์จีน I ทัวร์ลาว I ทัวร์ญี่ปุ่น l  ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กอินเดีย I ทัวร์รัสเซีย  I ทัวร์สิงคโปร์ I ทัวร์มาเลเซีย I ทัวร์ใต้หวัน I ทัวร์อียิปต์ I ทัวร์บรูไน I ทัวร์ดูใบ

ทัวร์บาหลี I  ทัวร์ภูฎาน I ทัวร์ยุโรป I  ทัวร์อเมริกา I ทัวร์ออสเตรเลีย I ทัวร์นิวซีแลนด์ I  Sitemap

Performance Tour Co.,Ltd.

Tourism Authority of Thailand (TAT) License : 11/6106

69/1079 . , หมู่ 3 ถนน รังสิต นครนายก ต.บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 11120

Tel: 02-957-7734  Hotline: 088-249-3407-9 Fax: 02-832-6343 OPEN: Mon - Fri 09.00 AM - 17.30 PM

Web site : http://www.performance-tour.com / E-mail : info@performance-tour.com