ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ,ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
dot
dot
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ใต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์กัมพูชา
bulletทัวร์อินเดีย
bulletทัวร์เนปาล
bulletทัวร์ศรีลังกา
bulletทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี
bulletทัวร์ภูฎาน
bulletทัวร์ฑิเบต
dot
dot
bulletทัวร์ดูใบ
bulletทัวร์จอร์แดน
bulletทัวร์อียิปต์
bulletทัวร์ตุรกี
dot
dot
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
dot
dot
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัวร์ยุโรป
dot
dot
bulletทัวร์โคเอเซีย
bulletทัวร์แอฟริกา
dot
dot
bulletทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์แคนาดา
dot
dot
bulletทัวร์มัลดีฟส์
bulletทัวร์ 2 ประเทศ
bulletทัวร์กวางเจาแฟร์
dot
dot
bulletแพคเกจฮ่องกง
bulletแพคเกจสิงคโปร์
bulletแพ็คเกจมาเลเซีย
bulletแพคเกจศรีลังกา
bulletแพคเกจเคนย่า
dot
dot
bulletแพ็คเกจคู่รัก
bulletทัวร์ภาคอีสาน
bulletทัวร์ภาคเหนือ
bulletทัวร์ภาคใต้
dot
dot


  
Search In WWW Search In www.performance-tour.com


ทัวร์ภูฎาน ทัวร์ภูฎานราคาถูก เที่ยวภูฎาน

ข้อมูลท่องเที่ยวภูฎาน

ข้อมูลภูฎาน

ขนบธรรมเนียมภูฎาน

อาหารภูฎาน

ภูมิประเทศภูฎาน

ประวัติศาสตรภูฎาน

สัญลักษณ์ภูฎาน

ธงชาติภูฏาน

ภูมิประเทศภูฎาน

ภูมิอากาศภูฎาน

เศรษฐกิจภูฎาน

ทรัพยากรภูฎาน

ประชากรประเทศภูฎาน

ภาษาภูฎาน

ศาสนาภูฎาน

เวลาภูฎาน

ไฟฟ้าภูฎาน

เงินตราภูฎาน

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Performance-tour.com บริษัททัวร์ ขอเสนอ ทัวร์ภูฎาน แพคเกจที่ได้เลือกสรรบริการ และ ท่องเที่ยวภูฎานอย่างมีคุณภาพ สัมผัสการท่องเที่ยวที่แตกต่างกับเส้นทางทัวร์ภูฎาน ในแพ็คเกจทัวร์ภูฎาน ท่องเที่ยวทัวร์ภูฎาน ในราคาทัวร์ภูฎาน ในรูปแบบทัวร์ภูฎาน กับ เพอร์ฟอร์เม้นท์ ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืนby KB

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน
CODE: P18-BT5D4N01-KB    
* เรานิมนต์พระรินโปเชให้ศีลและพรแด่ท่านพร้อมทั้งรับของที่ระลึกจากมือท่านรินโปเช  
* รถขนกระเป๋าบริการและเช็คอินให้ก่อนโดยที่ท่านไม่ต้องรอ
* ระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก
* อาหารเสริมจากเมืองไทยอย่างน้อยมื้อละ 1 อย่าง
* อาหารแต่ละมื้อจะมีเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2 อย่าง ยกเว้นที่วัดชิมิและบนเขาตั๊กซัง
* ทุกมื้อเช้าเราจัดเตรียมข้าวต้มและเครื่องเคียงสำหรับท่าน
* น้ำดื่มวันละ 3 ขวด
* บริการชา กาแฟหลังอาหารเที่ยงหรือเย็นวันละ 1 ครั้ง
* บริการอาหารไทยจากพ่อครัวชาวไทยที่ร้าน “สุโขทัย”
* รวมค่าม้าขึ้นวัดตั๊กซังจนถึงจุดชมวิว
สายการบินดรุ๊กแอร์ (KB)
3 – 7 ,ธ.ค. 58           45,555 บาท
5 – 9 ,ธ.ค. 58           45,555 บาท
6 – 10
,ธ.ค. 58         45,555 บาท
16 – 20
,ธ.ค. 58        45,555 บาท
24 – 28 ธ.ค. 58
        45,555 บาท
28 ธ.ค.57– 01ม.ค.58           48,555 บาท
31ธ.ค.57 – 4 ม.ค.58            48,555 บาท
14 – 18 ม.ค. 58        45,555 บาท
 21 – 25 ม.ค. 58
       45,555 บาท
28 – 1  ก.พ. 58         45,555 บาท
4 – 8  ก.พ. 58           45,555 บาท
11 – 15 ก.พ. 58        45,555 บาท
18 – 22 ก.พ. 58
        45,555 บาท

ทัวร์ภูฏานราคาถูก,ทัวร์ภูฏานราคาประหยัด  CODE:G07-PBH6D-KB BT6ABC11 ภูฏานทัวร์วัฒนธรรม ผอบจิกะ พิชิตวัดทักซัง 6 วัน พาโร-ทิมพู-ผอบจิกะ-วังดี-พูนาคา-พิชิตวัดทักซัง สายการบิน Druk Airสายการบินแห่งชาติภูฏาน กำหนดวันเดินทาง และ ราคา โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ทัวร์ภูฏาน-พาโร - ทิมพู– ปูนาคา 5 วัน 4 คืน by B3

พาโร - ทิมพู– ปูนาคา 5  วัน 4 คืน
Code: I07-BT5D4N01-B3
Hilight
-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์
-ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) ซึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู
-
วัดแม่ชี  ซิลูคา (Zilukha Nunnary)  ซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวในทิมพูที่มีแม่ชีจำวัดและศึกษาเล่าเรียนอยู่
- ป้อม ดรุกยาล ซอง” (Drugyel Dzong) ป้อมโบราณเก่าแก่ ใช้เป็นป้อมหน้าด่านจากผู้รุกราน
พิเศษ
-เลือกซื้อของฝากที่ ตลาดสุดสัปดาห์ (Weekend market)  
สายการบิน ภูฎาน แอร์ไลน์ B3
01 กันยายน- 31 พฤศจิกายน 2557        49,900.-
01 ธันวาคม2557- 28 กุมภาพันธ์ 2558   46,900.-

ทัวร์ภูฏานราคาถูกทัวร์ภูฏาน พาโร - ทิมพู– ปูนาคา 5 วัน 4 คืน by KB

พาโร - ทิมพู– ปูนาคา 5  วัน 4 คืน
Code: I07-BT5D4N02-KB
Hilight
-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์
-
ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) ซึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู
-
วัดแม่ชี  ซิลูคา (Zilukha Nunnary)  ซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวในทิมพูที่มีแม่ชีจำวัดและศึกษาเล่าเรียนอยู่
- ป้อม ดรุกยาล ซอง” (Drugyel Dzong) ป้อมโบราณเก่าแก่ ใช้เป็นป้อมหน้าด่านจากผู้รุกราน
-โรงเรียนสอนงานศิลปะ (The School of Arts and Crafts or the Painting School) เป็นสถาบันที่สอนงานศิลปะและงานช่าง
พิเศษ
-เลือกซื้อของฝากที่ ตลาดสุดสัปดาห์ (Weekend market)  
-ขี่ม้า ขึ้นเขาทักซัง
สายการบิน ดรุกแอร์(KB)  
01 กันยายน- 31 พฤศจิกายน 2557        53,900.-
01 ธันวาคม2557- 28 กุมภาพันธ์ 2558   47,900.-

ทัวร์ภูฏาน CODE:G07-BT6A-6DKB ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งอารยธรรม ทัวร์วัฒนธรรม หุบเขาฮา 6 วัน หุบเขาฮา-ทิมพู-วังดี-พูนาคา-พาโร โดยสายการบิน Druk Air (KB) กำหนดวันเดินทาง และ ราคา โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งอารยธรรม

CODE:G07-BT6A-6DKB
ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งอารยธรรม
ทัวร์วัฒนธรรม หุบเขาฮา 6 วัน
หุบเขาฮา-ทิมพู-วังดี-พูนาคา-พาโร
โดยสายการบิน Druk Air (KB)
กำหนดวันเดินทาง และ ราคา
โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

ข้อมูลทัวร์ภูฎาน,ทัวร์ภูฎานที่ควรรู้,ข้อมูลท่องเที่ยวภูฎาน,ทัวร์ภูฎานเรื่องทัวร์ภูฎานที่ควรรู้

ทัวร์ภูฎานที่ควรรู้
I ทัวร์ภูฎาน ทัวร์ภูฎานราคาประหยัด I ทัวร์ภูฎานราคาพิเศษ ทัวร์ภูฎานราคาถูก I ทัวร์ภูฎานหน้าหนาว I ต้องการโปรแกรมทัวร์ภูฎาน ภาษาภูฎาน

ทัวร์ภูฎานTour Singapore ทัวร์ภูฎานราคาถูก ทัวร์ภูฎานราคาประหยัด ราคาทัวร์ภูฎาน ทัวร์ภูฎานราคาพิเศษ เที่ยวภูฎานราคาถูก ทัวร์ภูฎานราคาชิวชิว

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

หน้าแรก I เกี่ยวกับเรา  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทัวร์ I การชำระเงิน l รูปภาพประทับใจ I Webboard I ติดต่อเรา

ทัวร์กอล์ฟ I ทัวร์ฮ่องกง  I ทัวร์เกาหลี ทัวร์พม่า I ทัวร์เวียดนาม I ทัวร์จีน I ทัวร์ลาว I ทัวร์ญี่ปุ่น l  ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กอินเดีย I ทัวร์รัสเซีย  I ทัวร์สิงคโปร์ I ทัวร์มาเลเซีย I ทัวร์ใต้หวัน I ทัวร์อียิปต์ I ทัวร์บรูไน I ทัวร์ดูใบ

ทัวร์บาหลี I  ทัวร์ภูฎาน I ทัวร์ยุโรป I  ทัวร์อเมริกา I ทัวร์ออสเตรเลีย I ทัวร์นิวซีแลนด์ I  Sitemap

Performance Tour Co.,Ltd.

Tourism Authority of Thailand (TAT) License : 11/6106

69/1079 . , หมู่ 3 ถนน รังสิต นครนายก ต.บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 11120

Tel: 02-957-7734  Hotline: 088-249-3407-9 Fax: 02-832-6343 OPEN: Mon - Fri 09.00 AM - 17.30 PM

Web site : http://www.performance-tour.com / E-mail : info@performance-tour.com